TipLandgraaf TipLandgraaf TipLandgraaf

Uw mening over Landgraaf Aanmelden

18-09-2019

Betrokkenheid met de gemeente Landgraaf en provincie Limburg

Onderzoek van de beleving van de burgerparticipatie in de gemeente Landgraaf

Mate van participatie in de gemeente Landgraaf bij het maken van gemeentelijk beleid. Zie in het plaatje hoe de gemeente Landgraaf scoort t.o.v. buurgemeenten en de rest van Limburg. Op een schaal van 1 tot 10 konden inwoners aangeven in welke mate ze zich betrokken voelden bij hun eigen gemeente. Lees de onderliggende resultaten over burgerparticipatie in bijgaande rapportage. 


Download resultaten